Privacy- & Cookiebeleid

Via de dienst www.tenttrailercenter.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tent Trailer Center acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) stelt. Tent Trailer Center is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u het contactformulier invult. U verstrekt dan op eigen initiatief persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens komen beschikbaar voor slechts een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij contact met u opnemen. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, behalve voor zover elders in deze privacyverklaring vermeld.

Wijzigingen in dit privacystatement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Cookies
Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor verschillende doeleinden. Wij verwijzen u naar ons cookie statement.

Overige informatie
Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand, vanuit welke landen wordt onze site bezocht, voor welke pagina's bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van Tent Trailer Center. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Wij maken gebruik van drie soorten cookies: technische (functionele)-, analytische- en overige cookies. Functionele cookies die ervoor zorgen dat de site naar behoren werkt.  Analytische cookies waarmee we het gebruik van de site kunnen meten. De verzamelde gegevens worden gecombineerd en samengevoegd om statische analyses te kunnen uitvoeren.  

Wat zijn functionele cookies?
Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies) zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter af te stemmen als het gaat om website gebruik en voorkeuren. Hierdoor wordt het gebruikersgemak verhoogd.

Wat zijn analytische cookies?
Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren in kwaliteit en effectiviteit. Zo worden bijvoorbeeld bezoekersstatistieken verzameld en trends geanalyseerd. Deze cookies zijn uitgezonderd van de wettelijke informatieplicht en het toestemmingsvereiste omdat ze informatie geven over de kwaliteit of effectiviteit van een dienst van de informatiemaatschappij.

Onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit komt voornamelijk voor als onze webpagina’s zogenaamde 'embedded elementen' bevatten, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of video's die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Komt u op onze website cookies tegen die in deze categorie vallen (en we daarom hierboven niet genoemd hebben)? Laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden voor plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.

Dit overzicht van cookies op www.tenttrailercenter .nl is een momentopname. Tent Trailer Center streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden. Vanwege het dynamische karakter van internet en de vele betrokken (externe) partijen kan het echter zo zijn dat niet alle actuele cookies en/of sites per direct in dit overzicht te vinden zijn.

Logo-balk-DEF mobiel 2
00
000

Tent Trailer Centers zijn onderdeel van de Campfire Group